Volná ruka při grafickém zpracování. Realizace letáků ve větším nákladu. Zákazník volil nižší gramáž papíru, která splňuje funkci, ke které byl leták navržen.

Rozpracovaný návrh