Při návrhu jsem zvažovala i logo s maskotem, a tak vznikla rychlá skica. Nakonec jsme probrali možnosti užívání a zvolili cestu typografického loga.

Rozpracovaný maskot